Justus van Maurik - Eén vloog over het koekoeksnest (zondag)
De kleine crimineel en herrieschopper Randle McMurphy komt in een psychiatrische instelling terecht. Hij heeft zich opzettelijk als geestesziek voorgedaan in de hoop zijn gevangenisstraf in relatief comfortabele omgeving uit te kunnen zitten. Hij vecht er het autoritaire bewind van hoofdverpleegster Ratched aan. McMurphy begint met kleine pesterijen en eindigt met een steeds verdergaand verzet, tot hij ontdekt dat hij de instelling pas kan verlaten als de dokters hem mentaal gezond verklaren, onafhankelijk van de door de rechter opgelegde straf...


zo 15 mrt 14:30 - 17:00 Grote zaal
RangNormaalWelkomstarrangement (1p)Kaasplankje (1p)Borrelplank (1p)Fles Prosecco
Zaal€ 12,50
€ 5,50€ 4,50€ 6,00€ 15,00